Slagroom kut naakt turnen

slagroom kut naakt turnen

Lange tijd is ons land protestants naar buiten getreden, vandaar ook dat de openbare scholen protestants geaard waren. Daaruit is de school'strijd' voortgekomen. Dit sluit aan op het stukje erboven: Dan kan je je eigen oprichten. Hierin is dus openbaar wat de Staat aangeeft.

Maar het probleem is; dat doen ze dus wel. Wij worden van discriminatie beticht omdat ze niet met de consequenties van hun keuze willen leven. Want daar zou ik toch echt commentaar op hebben. Begrijp me niet verkeerd: Ja, iedereen mag een kind opvoeden zoals diegene dat wil, maar daar zitten uiteraard grenzen aan.

Meest duidelijke voorbeeld voor mij: Nu om dan even terug te komen op het onderwerp, ik vind dat wij zeker grenzen mogen stellen als maatschappij tegenover andere culturen. In dit geval vind ik toch echt dat het een slechte ontwikkeling is als ouders het hun kinderen onmogelijk te maken om net als de rest naar een kamp te kunnen omdat papa en mama vinden dat meisjes hun "natuurlijke driften moeten leren ontwikkelen" lees: De grenzen wat betreft de opvoeding van een kind trek ik bij dingen die de algehele gezondheid van een kind, of de maatschappij, aantasten.

Bij vaccinatie is dat duidelijk. Bij het voorbeeld uit dit artikel? Ik denk dat dit soort praktijken eerder zelfcorrigerend door de samenleving zullen worden ondervangen, en dan praat ik niet over jaren maar over een generatie of 2, vergeet niet dat het gros van deze ouders 1ste of 2de generatie migranten zijn.

Misschien is dat naief maar ik denk dat het zinloos is om deze mensen de Nederlandse cultuur dmv regelgeving op te dringen. Deze kinderen ondervinden nu de gevolgen van de keuze van hun ouders en zullen daarom, misschien met hier een daar een zetje in de juiste richting, andere keuzes maken.

Ik denk dat afdwingen en forceren een averechts gevolg zal hebben. Ik zou het ook absoluut niet goed vinden als dit door regelgeving wordt opgedrongen. Ik wil alleen het punt maken dat wij absoluut iets te zeggen hebben over de normen en waarden van anderen.

Hij symboliseert, laten we zeggen, de samenleving en wil eigenlijk dat de opvoeding van deze kinderen gecorrigeerd hoort te worden. Je hebt gelijk als je zegt dat in zekere zin deze generatie niet gecorrigeerd kan worden; in plaats daarvan hoort het zichzelf te corrigeren en anders zal de generatie daarna dit wel doen. Maar dat kan niet zonder invloed van buitenaf en het kan dus ook niet zonder dat wat hier gebeurt: Het heet tolerantie, niet acceptatie.

Dat ik het okay vindt dat jij jouw kind op een manier opvoedt is op geen enkele manier instemming om dat ook bij mijn kind zo te doen. Je hoeft niet alles te accepteren. Het is heel leuk om idealistisch te zijn en een mening als de jouwe te hebben, maar ik geloof niet dat het in de praktijk werkt. Je moet ergens grenzen stellen. Het slaan van kinderen accepteren we niet, waarom zouden we het besnijden van pasgeboren jongens zonder medische noodzaak dan wel accepteren?

Sommige ouders laten hun kinderen niet inenten vanwege hun geloofsovertuiging en brengen zo hun eigen kinderen en die van anderen in gevaar. Op eenzelfde manier gaat dit de kloof tussen Islamitsche en niet-Islamitische Nederlanders waarschijnlijk alleen maar vergroten, omdat dit door een groot deel van de bevolking ervaren gaat worden als "We moeten ons weer eens aanpassen aan die buitenlanders.

Het is niet bij wet verboden, en je ziet het vaak genoeg. Er is hier natuurlijk wel een verschil tussen een 'corrigerende tik' en botten breken. Vanaf 25 april is het in Nederland voor ouders verboden om hun kinderen te slaan. Hierin staat nu dat in de verzorging en opvoeding van het kind de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling mogen toepassen. Onder geweld wordt verstaan het opzettelijk pijn doen van een kind. Een tik op de vingers, is geen geweld.

Ook het stevig beetpakken van een kind om te voorkomen dat het iets gevaarlijks doet, valt niet onder het toepassen van geweld. Dit valt beide niet onder het toepassen van geweld omdat niet het bestraffen, maar het voorkomen overheerst. Voor het ouderlijk tuchtigingsrecht is door de invoering van dit wetsartikel geen ruimte meer. Dus er is nog wel enige speelruimte. Zolang het maar te beargumenteren is dat "het voorkomen overheerst".

Kinderen afranselen mocht toch al niet, want dat is mishandeling. Het lijkt me ook heel moeilijk te handhaven, je kunt moeilijk iedereen controleren, en kleine kinderen zitten sowieso snel onder de blauwe plekken, omdat ze onhandig zijn en ruige spelletjes spelen, dus dat is ook geen bewijs. Die link op die pagina de bekendmaking is ook interessant:. Die cijfers zijn wel schrikbarend hoog. De ouders, maar ook ooms, bijvoorbeeld. Of andere personen die vertrouwd is of naar opgekeken wordt in de omgeving.

Zelden is het "de pedofiel" die in de buurt woont. Wat dat betreft hebben Nederlanders toch wel de verkeerde boeman in gedachten. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Daar had ik niet aan gedacht. Misschien zijn het gewoon al die jochies uit katholieke families wel. Imams doen het ook wel eens, en zelfs boeddhistische monniken , als je de NOS mag geloven. Ik kom uit een gezin van Jehovah's Getuigen.

Dat is een groepering die de laatste tijd heel veel problemen heeft met slachtoffers van kindermisbruik die naar buiten komen. Binnen de kerkelijke gemeente mag je namelijk niets doen totdat er twee getuigen zijn van dezelfde zonde. Dus van maar één klacht bij de lokale kerkleiders "ouderlingen" moeten ze het niet hebben. En naar de politie stappen wordt ook niet snel gedaan, want dat brengt misschien wel smet op Gods naam.

Daarnaast denk ik niet dat jij mij goed begrijpt, of mijn comment goed hebt gelezen. Als ouder kan je, naar mijn mening, dus niet eisen van een school dat deze aanpassingen doet aan roosters en faciliteiten.

Zij weten dus dat 'buitensluiting' onderdeel van hun besluit is als ze ervoor kiezen die kinderen niet te laten gymen of op kamp gaan, met alle gevolgen van dien.

Dat is hen vrije keuze met daar de gevolgen van. Ik zie het probleem niet. Ik denk dat zowel jij als Theemuts een paar dingen van hoe onderwijs in Nederland is geregeld niet helemaal snappen. Jij kán gelijk hebben als het zou gaan om een confessionele school waarbij het bij aanvang als je je kind aanmeld op die school duidelijk is dat er die regels gelden.

Theemuts kán gelijk hebben als het gaat om een openbare school -waarbij dergelijke regels nadrukkelijk niet gelden en dus óók niet via een omweg geherintroduceerd zouden mogen worden. Stel dat een extremist, van welke overtuiging dan ook, zijn of haar kinderen hier in NL opvoedt met een enorme haat jegens de NLse samenleving en dit kind aanmoedigt om daar met geweld iets aan te doen.

Even objectief gezien, als je ziet hoeveel mensen slecht auto rijden, waarom nemen we dan wel aan dat iedereen wel een beetje een kind kan opvoeden? Maar het is wel een keuze die niet enkel henzelf straft maar vooral de kinderen die er helemaal niet voor gekozen hebben om ondermaats opgevoed te worden. Omdat het een onderdeel van onze vrijheden is in een democratie.

Het is niet aan de overheid om te bepalen wat voor een opvoeding je je kinderen meegeeft. Mensen mogen hun leven zelf inrichten zoals zij dat willen. Dat is de realiteit, en het zal niet de eerste keer zijn dat mensen 'slachtoffer' zijn van hun omstandigheden. Dan kunnen we alles wel bekrompen gaan inrichten voor iedereen maar ik zie niet in hoe de dingen daar beter van worden. Zeker met extreme ideologieën of geloven doe je echt schade aan kinderen.

Ze groeien op als wereldvreemde mensen die niet meer in de maatschappij passen. Dan sta je toch wel ver buiten de maatschappij. Aantal dagen geleden was er ook al zo'n ophef over witte en zwarte scholen. Misschien begrijpen de tegenstanders van de "racisten" nu eindelijk waarom Nederlanders steeds vaker hun kinderen weghouden bij de zwarte scholen. Raad eens, het overgrote deel van de leerlingen en ouders van de zwarte scholen zijn moslims.

Het feit dat het lesprogramma wordt aangepast aan de leerlingen op de zwarte scholen moeten de leerlingen van de witte scholen zich maar aanpassen aan het lesprogramma. Ik kan het alleen maar eens zijn met je comment. Als je het hier allemaal zo kut vind, en dat je het allemaal eigenlijk precies hetzelfde wilt hebben als in je oorspronkelijke land, waarom ben je hier dan eigenlijk? Mijn ouders hebben ook op een gescheiden school gezeten, dat was toentertijd doodnormaal in Nederland. Nu is het anders, ja, maar om nou meteen te zeggen 'rot op' gaat wel heel erg ver.

Mijn ouders zijn er echt niet slechter op geworden en als ouders nu daarvoor kiezen, dan moet dat gewoon kunnen in een vrij land als Nederland. Het grappige is dat in Marokko onwijs veel zomerkampen worden georganiseerd waar zowel jongens als meisjes aan meedoen.

Ik ben nog nooit in Marokko geweest en weet praktisch niets over hoe het daar is, maar ik heb wel vaak de indruk dat NLse Marokkanen regelmatig veel 'strenger' zijn met bepaalde religieuze dingen dan de gemiddelde Casablancaan of zo.

Ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over alle Marokkanen, maar natuurlijk is het wel zo dat de Marokkaanse Nederlanders in Nederland zich op een andere manier "ontwikkelen" dan de Marokkanen in Marokko. In Marokko is namelijk sprake van modernisering in een overwegend Islamitisch land, en in Nederland bevinden de Marokkaanse Nederlanders zich al in een modern land.

Ik heb het gevoel dat Marokkaanse Nederlanders, doordat zij hun identiteit proberen te behouden, "religieuzer" lijken en het geloof wat intensiever praktiseren. Verder ligt het idd ook een beetje waar je vandaan komt in Marokko. Inwoners uit de grote steden zijn meestal moderner dan iemand die in de bergen woont, al kan dit natuurlijk op individueel niveau verschillen! Dit is wel vanuit mijn point of view. Bedankt voor de respons. Hoe zit het met de geloofsbelijdenis van een Marokkaanse 'provinciaal' of voor mijn part full-time Berber versus een Marokkaan uit Casablanca of Rabat ofzo?

Nee, dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Qua geloofsbelijdenis verschilt de gemiddelde berber niet van de stedeling. Alleen op cultureel gebied bestaat er vooral een verschil. Religie is nog steeds belangrijk voor zowel de "moderne" als niet moderne Marokkaan. Dat is ook te zien aan het feit dat moskeeën in steden in Marokko nog volop bezocht worden.

Wel bestaan er geloof ik "bewegingen" bij berbers uit het Rif gebergte die tegen het koningshuis, de Arabieren en zelfs tegen de Islam zijn aangezien de Arabieren de Islam in Marokko introduceerden. Deze groepen zijn alleen niet zo groot geloof ik. Ja dat weet ik, ook aangezien uit mijn omgeving ik geen kinderen ken die vanwege genoemde redenen niet op kamp mochten gaan.. Zie je mij dat ergens zeggen? En dit normenstelsel is exact hetzelfde als dat van de gemiddelde "fijn" Christen, waar moeten die van jou heen verkassen?

Heel leuk voor ze. Als ze de holocaust ontkennen en homo's in elkaar slaan, tyfen ze maar lekker een eind op. Laat ze er in de woestijn maar achter komen hoe goed ze het hier hebben. Enne, moeten die Christelijken met hetzelfde gedachtengoed naar dezelfde woestijn, of heb je daar een andere voor op het oog? Je mag gerust eisen dat ze hun kinderen inenten wat mij betreft, als dat teveel gevraagd is mogen ze inderdaad vertrekken.

Een streng-christelijk gezin met 12 kinderen uit mijn straat was vertrokken naar Ierland omdat Nederland niet religieus genoeg was, nu zijn ze straatarm en leven ze vooral van geitenkaas. Dat hoef ik niet in Nederland, en vind dat je best zulke grenzen mag stellen. Azteken mogen ook geen mensen meer offeren. Ik zeg dat ze zich aan kunnen passen of verhuizen naar een plaats waar die meningen van ze wel op prijs gesteld worden.

Als ze vertrekken, moeten ze zich aanpassen aan die nieuwe plaats. Ironisch genoeg bestaat een groot deel van de mensen die emigreren altijd uit veel probleemgevallen, wie het goed heeft vertrekt niet, dus je punt slaat überhaupt nergens op.

En vindt je dus ook dat de Nederlanders die naar Indonesie gingen, jaar terug, zich aan de Indonesische cultuur hadden moeten aanpassen, om maar eens een zijstraat te noemen? Of de blanken die naar Amerika gingen aan de Indianen? Ja wat denk jij nou, stel je voor dat iemand zich op een bepaald moment in zijn of haar leven ongemakkelijk voelt. Dat kan toch niet. Het is niet dat we dat vandaag de dag opmerken en denken dat we er een oplossing voor moeten zoeken. Uiteindelijk zal ook een jarige vrede moeten leren krijgen met zijn eigen lichaam en dat kan niet als je dat verbergt voor anderen.

Ik begrijp dat je ziet ongemak niet leuk is voor een kind, maar dat betekent absoluut niet dat een kind dat dan niet hoort te ervaren. Apart gymen heeft niets te maken met ongemakkelijkheid, nee het heeft te maken met dat jongens meisjes misschien wel aanraken OH MY GOD! Douchen wel of niet zonder onderbroek, natuurlijk begrijp ik dat, en tbh, ik douchde vroeger ook altijd thuis, preuts of niet, ik kan me er niet druk over maken.

Waar ik me wel druk over maak, is dat we goddomme teruggaan naar de middeleeuwen. We zijn toch over een bepaald punt heen dat we niet meer moeilijk doen over meisjes en jongens die elkaar aanraken? Dat fuckin 11 jarige snachts elkaar opzoeken om een beetje te klieren? Zal met niets verbazen als die mensen geeneens weten wat overlopen is. Dan komt bij mij wel direct de vraag op, waarom zijn zij zo panisch? Ongemak voor je lichaam omdat het aan de puberen is, is niet hetzelfde als gedwongen ongemak opgedrongen door een religie.

Een piemel is een piemel of dat nou die van jou of van je buurman is, niets vreemds aan noch iets om je voor te schamen. Het kopje vergelijken vind ik eigenlijk best wel idioot, alsof alles verbergen de manier is om dat soort vragen te voorkomen. Elke puber vraagt zich af of wat er met zijn of haar lichaam gebeurt wel normaal is en of het wel zo er uit hoort te zien eigenlijk. Als we alles gaan verbergen wordt dat er echt niet minder op. Het probleem is de versterkende werking van de nieuwbakken christenen die dit soort preutsheid meer dan prima vinden.

Dat is van alle tijden. En ergens is het ook wel goed dat er zulke kleine clubjes zijn, dat ze de moeite nemen om zo een pititie te maken en dat er nog serieus naar geluisterd wordt. Het is een vrij land. Het is natuurlijk onzin wat ze uitkramen maar het zet even iedereen aan het denken.

Zonder ooit tegen geluid te krijgen op dit soort onderwerpen ben je de grens snel kwijt. Ik dacht meer aan het gebrek aan zelfvertrouwen wat steeds groter lijkt te worden. Een smaak per complete taart! Icing Accessoires Kant en klaar Spuitmondjes Spuitzakken.

Cake, Zwitserse room, romige slagroom en frambozen bessen confituur. Leg het stukje van de kleurplaat er op en snij het voorzichtig uit. Lief hondje Verjaardagstaart De ideale basis voor marspein, fondant en slagroom taarten. De levertijd van een taart met logo of foto is twee werkdagen.

Gender Reveal Taart 2. Vanaf 10 tot maximaal 16 personen per bany surpise taart. Website Builder mogelijk gemaakt door Vistaprint. Te bestellen vanaf 20 personen. Zwaveldioxide en sulfiet bij concentraties van meer dan 10 mg SO2 per kilo of liter. En welke vind je terug in de producten van Taarten. Onze toegewijde banketbakkers maken hoogstpersoonlijk het door jou gewenste opschrift in chocolade. Cake één keer gevuld met Zwitserse room gele room en slagroom en één keer gevuld met slagroom en frambozen-bessen confiture, afgewerkt met heerlijk vers fruit van het seizoen.

Prijs op aanvraag, is afhankelijk van de maat. Afgedekt met een dun laagje marsepein en afgewerkt met slagroom en verse vruchten.

.

 sex in utrecht

slagroom kut naakt turnen

Lange tijd is ons land protestants naar buiten getreden, vandaar ook dat de openbare scholen protestants geaard waren. Daaruit is de school'strijd' voortgekomen. Dit sluit aan op het stukje erboven: Dan kan je je eigen oprichten. Hierin is dus openbaar wat de Staat aangeeft. Maar het probleem is; dat doen ze dus wel. Wij worden van discriminatie beticht omdat ze niet met de consequenties van hun keuze willen leven. Want daar zou ik toch echt commentaar op hebben. Begrijp me niet verkeerd: Ja, iedereen mag een kind opvoeden zoals diegene dat wil, maar daar zitten uiteraard grenzen aan.

Meest duidelijke voorbeeld voor mij: Nu om dan even terug te komen op het onderwerp, ik vind dat wij zeker grenzen mogen stellen als maatschappij tegenover andere culturen. In dit geval vind ik toch echt dat het een slechte ontwikkeling is als ouders het hun kinderen onmogelijk te maken om net als de rest naar een kamp te kunnen omdat papa en mama vinden dat meisjes hun "natuurlijke driften moeten leren ontwikkelen" lees: De grenzen wat betreft de opvoeding van een kind trek ik bij dingen die de algehele gezondheid van een kind, of de maatschappij, aantasten.

Bij vaccinatie is dat duidelijk. Bij het voorbeeld uit dit artikel? Ik denk dat dit soort praktijken eerder zelfcorrigerend door de samenleving zullen worden ondervangen, en dan praat ik niet over jaren maar over een generatie of 2, vergeet niet dat het gros van deze ouders 1ste of 2de generatie migranten zijn.

Misschien is dat naief maar ik denk dat het zinloos is om deze mensen de Nederlandse cultuur dmv regelgeving op te dringen. Deze kinderen ondervinden nu de gevolgen van de keuze van hun ouders en zullen daarom, misschien met hier een daar een zetje in de juiste richting, andere keuzes maken.

Ik denk dat afdwingen en forceren een averechts gevolg zal hebben. Ik zou het ook absoluut niet goed vinden als dit door regelgeving wordt opgedrongen. Ik wil alleen het punt maken dat wij absoluut iets te zeggen hebben over de normen en waarden van anderen.

Hij symboliseert, laten we zeggen, de samenleving en wil eigenlijk dat de opvoeding van deze kinderen gecorrigeerd hoort te worden. Je hebt gelijk als je zegt dat in zekere zin deze generatie niet gecorrigeerd kan worden; in plaats daarvan hoort het zichzelf te corrigeren en anders zal de generatie daarna dit wel doen.

Maar dat kan niet zonder invloed van buitenaf en het kan dus ook niet zonder dat wat hier gebeurt: Het heet tolerantie, niet acceptatie. Dat ik het okay vindt dat jij jouw kind op een manier opvoedt is op geen enkele manier instemming om dat ook bij mijn kind zo te doen.

Je hoeft niet alles te accepteren. Het is heel leuk om idealistisch te zijn en een mening als de jouwe te hebben, maar ik geloof niet dat het in de praktijk werkt. Je moet ergens grenzen stellen. Het slaan van kinderen accepteren we niet, waarom zouden we het besnijden van pasgeboren jongens zonder medische noodzaak dan wel accepteren?

Sommige ouders laten hun kinderen niet inenten vanwege hun geloofsovertuiging en brengen zo hun eigen kinderen en die van anderen in gevaar. Op eenzelfde manier gaat dit de kloof tussen Islamitsche en niet-Islamitische Nederlanders waarschijnlijk alleen maar vergroten, omdat dit door een groot deel van de bevolking ervaren gaat worden als "We moeten ons weer eens aanpassen aan die buitenlanders.

Het is niet bij wet verboden, en je ziet het vaak genoeg. Er is hier natuurlijk wel een verschil tussen een 'corrigerende tik' en botten breken. Vanaf 25 april is het in Nederland voor ouders verboden om hun kinderen te slaan.

Hierin staat nu dat in de verzorging en opvoeding van het kind de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling mogen toepassen.

Onder geweld wordt verstaan het opzettelijk pijn doen van een kind. Een tik op de vingers, is geen geweld. Ook het stevig beetpakken van een kind om te voorkomen dat het iets gevaarlijks doet, valt niet onder het toepassen van geweld. Dit valt beide niet onder het toepassen van geweld omdat niet het bestraffen, maar het voorkomen overheerst.

Voor het ouderlijk tuchtigingsrecht is door de invoering van dit wetsartikel geen ruimte meer. Dus er is nog wel enige speelruimte. Zolang het maar te beargumenteren is dat "het voorkomen overheerst". Kinderen afranselen mocht toch al niet, want dat is mishandeling. Het lijkt me ook heel moeilijk te handhaven, je kunt moeilijk iedereen controleren, en kleine kinderen zitten sowieso snel onder de blauwe plekken, omdat ze onhandig zijn en ruige spelletjes spelen, dus dat is ook geen bewijs.

Die link op die pagina de bekendmaking is ook interessant:. Die cijfers zijn wel schrikbarend hoog. De ouders, maar ook ooms, bijvoorbeeld. Of andere personen die vertrouwd is of naar opgekeken wordt in de omgeving. Zelden is het "de pedofiel" die in de buurt woont. Wat dat betreft hebben Nederlanders toch wel de verkeerde boeman in gedachten. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Daar had ik niet aan gedacht. Misschien zijn het gewoon al die jochies uit katholieke families wel.

Imams doen het ook wel eens, en zelfs boeddhistische monniken , als je de NOS mag geloven. Ik kom uit een gezin van Jehovah's Getuigen.

Dat is een groepering die de laatste tijd heel veel problemen heeft met slachtoffers van kindermisbruik die naar buiten komen. Binnen de kerkelijke gemeente mag je namelijk niets doen totdat er twee getuigen zijn van dezelfde zonde. Dus van maar één klacht bij de lokale kerkleiders "ouderlingen" moeten ze het niet hebben.

En naar de politie stappen wordt ook niet snel gedaan, want dat brengt misschien wel smet op Gods naam. Daarnaast denk ik niet dat jij mij goed begrijpt, of mijn comment goed hebt gelezen.

Als ouder kan je, naar mijn mening, dus niet eisen van een school dat deze aanpassingen doet aan roosters en faciliteiten. Zij weten dus dat 'buitensluiting' onderdeel van hun besluit is als ze ervoor kiezen die kinderen niet te laten gymen of op kamp gaan, met alle gevolgen van dien.

Dat is hen vrije keuze met daar de gevolgen van. Ik zie het probleem niet. Ik denk dat zowel jij als Theemuts een paar dingen van hoe onderwijs in Nederland is geregeld niet helemaal snappen. Jij kán gelijk hebben als het zou gaan om een confessionele school waarbij het bij aanvang als je je kind aanmeld op die school duidelijk is dat er die regels gelden.

Theemuts kán gelijk hebben als het gaat om een openbare school -waarbij dergelijke regels nadrukkelijk niet gelden en dus óók niet via een omweg geherintroduceerd zouden mogen worden.

Stel dat een extremist, van welke overtuiging dan ook, zijn of haar kinderen hier in NL opvoedt met een enorme haat jegens de NLse samenleving en dit kind aanmoedigt om daar met geweld iets aan te doen. Even objectief gezien, als je ziet hoeveel mensen slecht auto rijden, waarom nemen we dan wel aan dat iedereen wel een beetje een kind kan opvoeden? Maar het is wel een keuze die niet enkel henzelf straft maar vooral de kinderen die er helemaal niet voor gekozen hebben om ondermaats opgevoed te worden.

Omdat het een onderdeel van onze vrijheden is in een democratie. Het is niet aan de overheid om te bepalen wat voor een opvoeding je je kinderen meegeeft.

Mensen mogen hun leven zelf inrichten zoals zij dat willen. Dat is de realiteit, en het zal niet de eerste keer zijn dat mensen 'slachtoffer' zijn van hun omstandigheden. Dan kunnen we alles wel bekrompen gaan inrichten voor iedereen maar ik zie niet in hoe de dingen daar beter van worden. Zeker met extreme ideologieën of geloven doe je echt schade aan kinderen. Ze groeien op als wereldvreemde mensen die niet meer in de maatschappij passen. Dan sta je toch wel ver buiten de maatschappij.

Aantal dagen geleden was er ook al zo'n ophef over witte en zwarte scholen. Misschien begrijpen de tegenstanders van de "racisten" nu eindelijk waarom Nederlanders steeds vaker hun kinderen weghouden bij de zwarte scholen. Raad eens, het overgrote deel van de leerlingen en ouders van de zwarte scholen zijn moslims.

Het feit dat het lesprogramma wordt aangepast aan de leerlingen op de zwarte scholen moeten de leerlingen van de witte scholen zich maar aanpassen aan het lesprogramma. Ik kan het alleen maar eens zijn met je comment. Als je het hier allemaal zo kut vind, en dat je het allemaal eigenlijk precies hetzelfde wilt hebben als in je oorspronkelijke land, waarom ben je hier dan eigenlijk? Mijn ouders hebben ook op een gescheiden school gezeten, dat was toentertijd doodnormaal in Nederland.

Nu is het anders, ja, maar om nou meteen te zeggen 'rot op' gaat wel heel erg ver. Mijn ouders zijn er echt niet slechter op geworden en als ouders nu daarvoor kiezen, dan moet dat gewoon kunnen in een vrij land als Nederland. Het grappige is dat in Marokko onwijs veel zomerkampen worden georganiseerd waar zowel jongens als meisjes aan meedoen. Ik ben nog nooit in Marokko geweest en weet praktisch niets over hoe het daar is, maar ik heb wel vaak de indruk dat NLse Marokkanen regelmatig veel 'strenger' zijn met bepaalde religieuze dingen dan de gemiddelde Casablancaan of zo.

Ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over alle Marokkanen, maar natuurlijk is het wel zo dat de Marokkaanse Nederlanders in Nederland zich op een andere manier "ontwikkelen" dan de Marokkanen in Marokko.

In Marokko is namelijk sprake van modernisering in een overwegend Islamitisch land, en in Nederland bevinden de Marokkaanse Nederlanders zich al in een modern land. Ik heb het gevoel dat Marokkaanse Nederlanders, doordat zij hun identiteit proberen te behouden, "religieuzer" lijken en het geloof wat intensiever praktiseren. Verder ligt het idd ook een beetje waar je vandaan komt in Marokko.

Inwoners uit de grote steden zijn meestal moderner dan iemand die in de bergen woont, al kan dit natuurlijk op individueel niveau verschillen! Dit is wel vanuit mijn point of view. Bedankt voor de respons. Hoe zit het met de geloofsbelijdenis van een Marokkaanse 'provinciaal' of voor mijn part full-time Berber versus een Marokkaan uit Casablanca of Rabat ofzo? Nee, dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Qua geloofsbelijdenis verschilt de gemiddelde berber niet van de stedeling.

Alleen op cultureel gebied bestaat er vooral een verschil. Religie is nog steeds belangrijk voor zowel de "moderne" als niet moderne Marokkaan. Dat is ook te zien aan het feit dat moskeeën in steden in Marokko nog volop bezocht worden. Wel bestaan er geloof ik "bewegingen" bij berbers uit het Rif gebergte die tegen het koningshuis, de Arabieren en zelfs tegen de Islam zijn aangezien de Arabieren de Islam in Marokko introduceerden.

Deze groepen zijn alleen niet zo groot geloof ik. Ja dat weet ik, ook aangezien uit mijn omgeving ik geen kinderen ken die vanwege genoemde redenen niet op kamp mochten gaan.. Zie je mij dat ergens zeggen? En dit normenstelsel is exact hetzelfde als dat van de gemiddelde "fijn" Christen, waar moeten die van jou heen verkassen? Heel leuk voor ze. Als ze de holocaust ontkennen en homo's in elkaar slaan, tyfen ze maar lekker een eind op.

Laat ze er in de woestijn maar achter komen hoe goed ze het hier hebben. Enne, moeten die Christelijken met hetzelfde gedachtengoed naar dezelfde woestijn, of heb je daar een andere voor op het oog? Je mag gerust eisen dat ze hun kinderen inenten wat mij betreft, als dat teveel gevraagd is mogen ze inderdaad vertrekken. Een streng-christelijk gezin met 12 kinderen uit mijn straat was vertrokken naar Ierland omdat Nederland niet religieus genoeg was, nu zijn ze straatarm en leven ze vooral van geitenkaas.

Dat hoef ik niet in Nederland, en vind dat je best zulke grenzen mag stellen. Azteken mogen ook geen mensen meer offeren. Ik zeg dat ze zich aan kunnen passen of verhuizen naar een plaats waar die meningen van ze wel op prijs gesteld worden. Als ze vertrekken, moeten ze zich aanpassen aan die nieuwe plaats. Ironisch genoeg bestaat een groot deel van de mensen die emigreren altijd uit veel probleemgevallen, wie het goed heeft vertrekt niet, dus je punt slaat überhaupt nergens op.

En vindt je dus ook dat de Nederlanders die naar Indonesie gingen, jaar terug, zich aan de Indonesische cultuur hadden moeten aanpassen, om maar eens een zijstraat te noemen? Of de blanken die naar Amerika gingen aan de Indianen?

Ja wat denk jij nou, stel je voor dat iemand zich op een bepaald moment in zijn of haar leven ongemakkelijk voelt. Dat kan toch niet. Het is niet dat we dat vandaag de dag opmerken en denken dat we er een oplossing voor moeten zoeken. Uiteindelijk zal ook een jarige vrede moeten leren krijgen met zijn eigen lichaam en dat kan niet als je dat verbergt voor anderen. Ik begrijp dat je ziet ongemak niet leuk is voor een kind, maar dat betekent absoluut niet dat een kind dat dan niet hoort te ervaren.

Apart gymen heeft niets te maken met ongemakkelijkheid, nee het heeft te maken met dat jongens meisjes misschien wel aanraken OH MY GOD! Douchen wel of niet zonder onderbroek, natuurlijk begrijp ik dat, en tbh, ik douchde vroeger ook altijd thuis, preuts of niet, ik kan me er niet druk over maken. Waar ik me wel druk over maak, is dat we goddomme teruggaan naar de middeleeuwen. We zijn toch over een bepaald punt heen dat we niet meer moeilijk doen over meisjes en jongens die elkaar aanraken?

Dat fuckin 11 jarige snachts elkaar opzoeken om een beetje te klieren? Zal met niets verbazen als die mensen geeneens weten wat overlopen is. Dan komt bij mij wel direct de vraag op, waarom zijn zij zo panisch? Ongemak voor je lichaam omdat het aan de puberen is, is niet hetzelfde als gedwongen ongemak opgedrongen door een religie. Een piemel is een piemel of dat nou die van jou of van je buurman is, niets vreemds aan noch iets om je voor te schamen.

Het kopje vergelijken vind ik eigenlijk best wel idioot, alsof alles verbergen de manier is om dat soort vragen te voorkomen. Elke puber vraagt zich af of wat er met zijn of haar lichaam gebeurt wel normaal is en of het wel zo er uit hoort te zien eigenlijk. Als we alles gaan verbergen wordt dat er echt niet minder op. Het probleem is de versterkende werking van de nieuwbakken christenen die dit soort preutsheid meer dan prima vinden. Dat is van alle tijden. En ergens is het ook wel goed dat er zulke kleine clubjes zijn, dat ze de moeite nemen om zo een pititie te maken en dat er nog serieus naar geluisterd wordt.

Het is een vrij land. Het is natuurlijk onzin wat ze uitkramen maar het zet even iedereen aan het denken. Zonder ooit tegen geluid te krijgen op dit soort onderwerpen ben je de grens snel kwijt. Ik dacht meer aan het gebrek aan zelfvertrouwen wat steeds groter lijkt te worden. Een smaak per complete taart! Icing Accessoires Kant en klaar Spuitmondjes Spuitzakken. Cake, Zwitserse room, romige slagroom en frambozen bessen confituur.

Leg het stukje van de kleurplaat er op en snij het voorzichtig uit. Lief hondje Verjaardagstaart De ideale basis voor marspein, fondant en slagroom taarten. De levertijd van een taart met logo of foto is twee werkdagen. Gender Reveal Taart 2.

Vanaf 10 tot maximaal 16 personen per bany surpise taart. Website Builder mogelijk gemaakt door Vistaprint. Te bestellen vanaf 20 personen. Zwaveldioxide en sulfiet bij concentraties van meer dan 10 mg SO2 per kilo of liter. En welke vind je terug in de producten van Taarten. Onze toegewijde banketbakkers maken hoogstpersoonlijk het door jou gewenste opschrift in chocolade.

Cake één keer gevuld met Zwitserse room gele room en slagroom en één keer gevuld met slagroom en frambozen-bessen confiture, afgewerkt met heerlijk vers fruit van het seizoen. Prijs op aanvraag, is afhankelijk van de maat.

Afgedekt met een dun laagje marsepein en afgewerkt met slagroom en verse vruchten.

.


Adult dating amsterdam wat past er in een kut

  • Als ze het niet doen dan blijven die kinderen thuis, so what? Toen mevrouw Stenhorst de auto van haar dochter op het beeldscherm zag drukte ze op een knop en zwaaide het hek van de oprijlaan open.
  • 77
  • Geile bef pijpdate gezocht
  • Misschien begrijpen de tegenstanders van de "racisten" nu eindelijk waarom Nederlanders steeds vaker hun kinderen weghouden bij de zwarte scholen. Met open mond staarde hij naar Sanne alsof hij een geest zag.

Oude lullen sex neukrn


Ja, prima, ik kom aanzetten met een flesje vodka en tien biertjes, vind ik goed voor een avond met het idee van wat uitdelen van de vodka ook. Por ik een beetje rond, wat hebben de meesten? Vijf biertjes en wat van dat kant en klaar mixed spul met een percentage dat lager is dan mijn pis aan het eind van de avond. Zit ik daar met de Duitsers maar te drinken, die zijn de enigsten die een goed niveau hadden.

En dan houdt het feestje op om 2 uur, is de avond lang zat geweest. Mijn punt is, mischien zijn we wat preutser dan vroegah, maar dat is niks in vergelijking met bijvoorbeeld de Scandenaven of Italianen. Moslimouders die hun dochters thuishouden van kamp en gemengde gymlessen, volgen gewoon de leerstellingen van de islam over kuisheid en bescheidenheid, zegt imam Safeer Siddiqui.

Maar ons geloof onderwijst ons wel hoe we onze natuurlijke driften het best kunnen ontwikkelen. Als we die richtlijnen niet volgen, komen vrouwen daar meestal het slechtst vanaf. Je blijft maar lekker in een Islamitisch land wonen als je daar zoveel waarde aan hecht. Als ik daarnaartoe zou verhuizen, had ik me ook aan moeten passen aan de cultuur daar. Respect voor elkaars geloof is één ding, nu is het tijd om lekker Nederlands te zeggen dat dit een grens overschrijdt en deze mensen zich niet aan moeten stellen.

Even los van de argumentatie, daar valt nog wel wat over te zeggen, maar iedereen moet toch gewoon de keuzen hebben hoe ze hun kinderen opvoeden? Of de scholen zich vervolgens in allerlei bochten moten wringen om deze groep mensen tegemoet te komen is volledig aan henzelf toch? Als ze het niet doen dan blijven die kinderen thuis, so what? Dat is dan toch onderdeel van hun keuze. En dan het nog raar vinden dat je 'witte scholen' en 'zwarte scholen' krijgt. Als de ene school zich aanpast aan de islam, en de ander niet, drie keer raden wie zijn kinderen dan waarheen stuurt.

Ja, voor mij valt dat gewoon onder vrije keuze. Het probleem is dat mensen hun keuzes vaak maar gedeeltelijk overzien. De kans is groter dat je kind op zo'n 'zwarte' school kwalitatief minder onderwijs krijgt maar ja, uiteindelijk zijn de eigen besluiten daar de oorzaak van en als 'gescheiden gymen' belangrijker is dan de algehele kwaliteit dan moet je verder niet zeuren. Je hebt in Nederland het recht om je eigen school op te richten en daar zelf een reglement in te maken, mits conform de wet.

Op openbare scholen hoeven er geen aanpassingen te worden gemaakt: Zelf ben ik geneigd om het 17e-eeuwse idee te gebruiken, in wat vrijere vorm. Toendertijd was dat kortgezegd: Jij hoeft dat niet te zijn, maar jij, net als de Staat, zal in het openbaar jouw geloof op de achtergrond houden. Toen mochten er geen katholieke kerken openbaar te zien zijn, maar de mensen zouden ook niet pleitten voor een andere behandeling vanwege hun geloof. Nu hoeft het eerste niet, religieuze gebouwen kunnen zeer bijdragen aan de skyline van een gebied, maar wanneer je kinderen op een openbare school zitten, moeten ze niet een speciale behandeling krijgen.

Ehm, is dat niet waarom de schoolstrijd is losgebarsten en we nu nog steeds de verzuiling binnen het schoolsysteem kennen? Omdat Katholieken juist wel ook hun kinderen naar scholen wilde sturen, los van Protestantse invloeden? Ja, er zijn inderdaad scholen gericht op andere normen en waarden dan die in het openbaar onderwijs worden gebruikt.

Je doet het voorkomen alsof destijds de scholen volledig neutraal van karakter waren. Dat was niet zo. De openbare scholen hoeven helemaal niet neutraal te zijn. Lange tijd is ons land protestants naar buiten getreden, vandaar ook dat de openbare scholen protestants geaard waren.

Daaruit is de school'strijd' voortgekomen. Dit sluit aan op het stukje erboven: Dan kan je je eigen oprichten. Hierin is dus openbaar wat de Staat aangeeft. Maar het probleem is; dat doen ze dus wel.

Wij worden van discriminatie beticht omdat ze niet met de consequenties van hun keuze willen leven. Want daar zou ik toch echt commentaar op hebben. Begrijp me niet verkeerd: Ja, iedereen mag een kind opvoeden zoals diegene dat wil, maar daar zitten uiteraard grenzen aan. Meest duidelijke voorbeeld voor mij: Nu om dan even terug te komen op het onderwerp, ik vind dat wij zeker grenzen mogen stellen als maatschappij tegenover andere culturen. In dit geval vind ik toch echt dat het een slechte ontwikkeling is als ouders het hun kinderen onmogelijk te maken om net als de rest naar een kamp te kunnen omdat papa en mama vinden dat meisjes hun "natuurlijke driften moeten leren ontwikkelen" lees: De grenzen wat betreft de opvoeding van een kind trek ik bij dingen die de algehele gezondheid van een kind, of de maatschappij, aantasten.

Bij vaccinatie is dat duidelijk. Bij het voorbeeld uit dit artikel? Ik denk dat dit soort praktijken eerder zelfcorrigerend door de samenleving zullen worden ondervangen, en dan praat ik niet over jaren maar over een generatie of 2, vergeet niet dat het gros van deze ouders 1ste of 2de generatie migranten zijn. Misschien is dat naief maar ik denk dat het zinloos is om deze mensen de Nederlandse cultuur dmv regelgeving op te dringen.

Deze kinderen ondervinden nu de gevolgen van de keuze van hun ouders en zullen daarom, misschien met hier een daar een zetje in de juiste richting, andere keuzes maken. Ik denk dat afdwingen en forceren een averechts gevolg zal hebben. Ik zou het ook absoluut niet goed vinden als dit door regelgeving wordt opgedrongen. Ik wil alleen het punt maken dat wij absoluut iets te zeggen hebben over de normen en waarden van anderen.

Hij symboliseert, laten we zeggen, de samenleving en wil eigenlijk dat de opvoeding van deze kinderen gecorrigeerd hoort te worden. Je hebt gelijk als je zegt dat in zekere zin deze generatie niet gecorrigeerd kan worden; in plaats daarvan hoort het zichzelf te corrigeren en anders zal de generatie daarna dit wel doen. Maar dat kan niet zonder invloed van buitenaf en het kan dus ook niet zonder dat wat hier gebeurt: Het heet tolerantie, niet acceptatie.

Dat ik het okay vindt dat jij jouw kind op een manier opvoedt is op geen enkele manier instemming om dat ook bij mijn kind zo te doen. Je hoeft niet alles te accepteren. Het is heel leuk om idealistisch te zijn en een mening als de jouwe te hebben, maar ik geloof niet dat het in de praktijk werkt. Je moet ergens grenzen stellen. Het slaan van kinderen accepteren we niet, waarom zouden we het besnijden van pasgeboren jongens zonder medische noodzaak dan wel accepteren?

Sommige ouders laten hun kinderen niet inenten vanwege hun geloofsovertuiging en brengen zo hun eigen kinderen en die van anderen in gevaar. Op eenzelfde manier gaat dit de kloof tussen Islamitsche en niet-Islamitische Nederlanders waarschijnlijk alleen maar vergroten, omdat dit door een groot deel van de bevolking ervaren gaat worden als "We moeten ons weer eens aanpassen aan die buitenlanders.

Het is niet bij wet verboden, en je ziet het vaak genoeg. Er is hier natuurlijk wel een verschil tussen een 'corrigerende tik' en botten breken. Vanaf 25 april is het in Nederland voor ouders verboden om hun kinderen te slaan. Hierin staat nu dat in de verzorging en opvoeding van het kind de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling mogen toepassen.

Onder geweld wordt verstaan het opzettelijk pijn doen van een kind. Een tik op de vingers, is geen geweld. Ook het stevig beetpakken van een kind om te voorkomen dat het iets gevaarlijks doet, valt niet onder het toepassen van geweld. Dit valt beide niet onder het toepassen van geweld omdat niet het bestraffen, maar het voorkomen overheerst.

Voor het ouderlijk tuchtigingsrecht is door de invoering van dit wetsartikel geen ruimte meer. Dus er is nog wel enige speelruimte. Zolang het maar te beargumenteren is dat "het voorkomen overheerst".

Kinderen afranselen mocht toch al niet, want dat is mishandeling. Het lijkt me ook heel moeilijk te handhaven, je kunt moeilijk iedereen controleren, en kleine kinderen zitten sowieso snel onder de blauwe plekken, omdat ze onhandig zijn en ruige spelletjes spelen, dus dat is ook geen bewijs. Die link op die pagina de bekendmaking is ook interessant:. Die cijfers zijn wel schrikbarend hoog.

De ouders, maar ook ooms, bijvoorbeeld. Of andere personen die vertrouwd is of naar opgekeken wordt in de omgeving. Zelden is het "de pedofiel" die in de buurt woont. Wat dat betreft hebben Nederlanders toch wel de verkeerde boeman in gedachten. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Daar had ik niet aan gedacht.

Misschien zijn het gewoon al die jochies uit katholieke families wel. Imams doen het ook wel eens, en zelfs boeddhistische monniken , als je de NOS mag geloven. Ik kom uit een gezin van Jehovah's Getuigen. Dat is een groepering die de laatste tijd heel veel problemen heeft met slachtoffers van kindermisbruik die naar buiten komen.

Binnen de kerkelijke gemeente mag je namelijk niets doen totdat er twee getuigen zijn van dezelfde zonde. Dus van maar één klacht bij de lokale kerkleiders "ouderlingen" moeten ze het niet hebben. En naar de politie stappen wordt ook niet snel gedaan, want dat brengt misschien wel smet op Gods naam.

Daarnaast denk ik niet dat jij mij goed begrijpt, of mijn comment goed hebt gelezen. Als ouder kan je, naar mijn mening, dus niet eisen van een school dat deze aanpassingen doet aan roosters en faciliteiten.

Zij weten dus dat 'buitensluiting' onderdeel van hun besluit is als ze ervoor kiezen die kinderen niet te laten gymen of op kamp gaan, met alle gevolgen van dien. Dat is hen vrije keuze met daar de gevolgen van. Ik zie het probleem niet. Ik denk dat zowel jij als Theemuts een paar dingen van hoe onderwijs in Nederland is geregeld niet helemaal snappen. Jij kán gelijk hebben als het zou gaan om een confessionele school waarbij het bij aanvang als je je kind aanmeld op die school duidelijk is dat er die regels gelden.

Theemuts kán gelijk hebben als het gaat om een openbare school -waarbij dergelijke regels nadrukkelijk niet gelden en dus óók niet via een omweg geherintroduceerd zouden mogen worden. Stel dat een extremist, van welke overtuiging dan ook, zijn of haar kinderen hier in NL opvoedt met een enorme haat jegens de NLse samenleving en dit kind aanmoedigt om daar met geweld iets aan te doen. Even objectief gezien, als je ziet hoeveel mensen slecht auto rijden, waarom nemen we dan wel aan dat iedereen wel een beetje een kind kan opvoeden?

Maar het is wel een keuze die niet enkel henzelf straft maar vooral de kinderen die er helemaal niet voor gekozen hebben om ondermaats opgevoed te worden. Omdat het een onderdeel van onze vrijheden is in een democratie. Het is niet aan de overheid om te bepalen wat voor een opvoeding je je kinderen meegeeft. Mensen mogen hun leven zelf inrichten zoals zij dat willen. Dat is de realiteit, en het zal niet de eerste keer zijn dat mensen 'slachtoffer' zijn van hun omstandigheden.

Dan kunnen we alles wel bekrompen gaan inrichten voor iedereen maar ik zie niet in hoe de dingen daar beter van worden. Zeker met extreme ideologieën of geloven doe je echt schade aan kinderen.

Ze groeien op als wereldvreemde mensen die niet meer in de maatschappij passen. Dan sta je toch wel ver buiten de maatschappij. Aantal dagen geleden was er ook al zo'n ophef over witte en zwarte scholen. Misschien begrijpen de tegenstanders van de "racisten" nu eindelijk waarom Nederlanders steeds vaker hun kinderen weghouden bij de zwarte scholen. Raad eens, het overgrote deel van de leerlingen en ouders van de zwarte scholen zijn moslims.

Het feit dat het lesprogramma wordt aangepast aan de leerlingen op de zwarte scholen moeten de leerlingen van de witte scholen zich maar aanpassen aan het lesprogramma.

Ik kan het alleen maar eens zijn met je comment. Als je het hier allemaal zo kut vind, en dat je het allemaal eigenlijk precies hetzelfde wilt hebben als in je oorspronkelijke land, waarom ben je hier dan eigenlijk? Mijn ouders hebben ook op een gescheiden school gezeten, dat was toentertijd doodnormaal in Nederland.

Nu is het anders, ja, maar om nou meteen te zeggen 'rot op' gaat wel heel erg ver. Mijn ouders zijn er echt niet slechter op geworden en als ouders nu daarvoor kiezen, dan moet dat gewoon kunnen in een vrij land als Nederland.

Het grappige is dat in Marokko onwijs veel zomerkampen worden georganiseerd waar zowel jongens als meisjes aan meedoen. Ik ben nog nooit in Marokko geweest en weet praktisch niets over hoe het daar is, maar ik heb wel vaak de indruk dat NLse Marokkanen regelmatig veel 'strenger' zijn met bepaalde religieuze dingen dan de gemiddelde Casablancaan of zo. Ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over alle Marokkanen, maar natuurlijk is het wel zo dat de Marokkaanse Nederlanders in Nederland zich op een andere manier "ontwikkelen" dan de Marokkanen in Marokko.

In Marokko is namelijk sprake van modernisering in een overwegend Islamitisch land, en in Nederland bevinden de Marokkaanse Nederlanders zich al in een modern land. Ik heb het gevoel dat Marokkaanse Nederlanders, doordat zij hun identiteit proberen te behouden, "religieuzer" lijken en het geloof wat intensiever praktiseren.

Verder ligt het idd ook een beetje waar je vandaan komt in Marokko. Inwoners uit de grote steden zijn meestal moderner dan iemand die in de bergen woont, al kan dit natuurlijk op individueel niveau verschillen! Dit is wel vanuit mijn point of view. Bedankt voor de respons. Hoe zit het met de geloofsbelijdenis van een Marokkaanse 'provinciaal' of voor mijn part full-time Berber versus een Marokkaan uit Casablanca of Rabat ofzo?

Nee, dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Qua geloofsbelijdenis verschilt de gemiddelde berber niet van de stedeling. Alleen op cultureel gebied bestaat er vooral een verschil. Religie is nog steeds belangrijk voor zowel de "moderne" als niet moderne Marokkaan.

Dat is ook te zien aan het feit dat moskeeën in steden in Marokko nog volop bezocht worden. Wel bestaan er geloof ik "bewegingen" bij berbers uit het Rif gebergte die tegen het koningshuis, de Arabieren en zelfs tegen de Islam zijn aangezien de Arabieren de Islam in Marokko introduceerden. Deze groepen zijn alleen niet zo groot geloof ik. Ja dat weet ik, ook aangezien uit mijn omgeving ik geen kinderen ken die vanwege genoemde redenen niet op kamp mochten gaan..

Zie je mij dat ergens zeggen? En dit normenstelsel is exact hetzelfde als dat van de gemiddelde "fijn" Christen, waar moeten die van jou heen verkassen? Heel leuk voor ze.

Als ze de holocaust ontkennen en homo's in elkaar slaan, tyfen ze maar lekker een eind op. Laat ze er in de woestijn maar achter komen hoe goed ze het hier hebben. Vous pouvez maintenant accéder à la liste et aux photos des femmes de votre région. Encore une fois, soyez discret au sujet de leur identité. Tapez sur le bouton « Continuer » ci-dessous pour lancer votre recherche à l'aide de votre code postal. Ceci n'est PAS un site de rencontre! Quel genre de silhouette vous attire?

Merci de choisir jusqu'à 3 réponses   Mince. Gros seins sont indispensables. Un cul sexy est nécessaire. Quel âge des femmes vous convient le mieux? Merci de choisir jusqu'à 3 réponses   21 - Quel genre de relation cherchez-vous?

Merci de choisir jusqu'à 3 réponses   Aventure pour un soir. Sexe à plusieurs occasions.

slagroom kut naakt turnen